مقام معظم رهبری عنایت ویژه ای نسبت به مسئله سبک زندگی و تمدن اسلامی دارند و در مناسبت های مختلف به این موارد اشاره کرده اند.در اینفوگرافی حاضر، برخی نکات اصلی بیان شده توسط ایشان مورد توجه قرار گرفته است.

(جهت مشاهده کیفیت اصلی رو تصویر کلیک کنید)