با توجه به اهمیت شیوه زیستن به عنوان یکی از ابعاد پیشرفت بشر با مفهوم اسلامی آن و لزوم برخورداری از امنیت روانی و اخلاقی و همچنین نقش مهم نهادهای فرهنگی در اشاعه فرهنگ اسلامی ایرانی اینفوگرافی سبک زندگی به همت فرهنگسرای گلستان تولید شد.

زندگی بهتربا توجه به اهمیت شیوه زیستن به عنوان یکی از ابعاد پیشرفت بشر با مفهوم اسلامی آن و لزوم برخورداری از امنیت روانی و اخلاقی و همچنین نقش مهم نهادهای فرهنگی در اشاعه فرهنگ اسلامی ایرانی داده نما سبک زندگی به همت فرهنگسرای گلستان تولید شد.

آسیب های تقلید از سبک زندگی غرب، پیشرفت تمدن در منطق مادی غرب، برخی از آسیب های رفتارهای اجتماعی نیز به صورت تصویری در  داده نمای سبک زندگی ترسیم شده است.
منبع: فرهنگسرای گلستان
... برای مشاهده و دریافت اینفوگرافیک در سایز اصلی بر روی آن کلیک کنید ...