دکتر افروز

به گزارش وبلاگ زندگی بهتر دکتر غلامعلی افروز*/ رهبر معظم انقلاب به رغم مشغله‌های سیاسی و اجتماعی فراوان، رهبری فرهنگی جامعه را نیز بسیار زیبا انجام می‌دهند. اندیشمندان و کارگزاران عرصه‌ فرهنگی بایستی با عنایت به منویات، چشم‌انداز و نگاه خاص مقام معظم رهبری از فرهنگ درک عمیقی داشته باشند و متحد و متفق در تحقق آن آرمان‌ها بکوشند.

برای مثال زمانی که رهبر معظم انقلاب یک سال را با عنوان سال پیامبر اعظم(ص) نام‌گذاری می‌کنند باید ارزیابی کنیم که افراد مختلف، نهادهای فرهنگی و دستگاه‌های اجرایی در این سال چه کردند؛ چگونه اندیشه و رسالت عظیم و جهان شمول پیامبر اعظم(ص) را در خانواده، نهادها، ادارات، روابط اجتماعی و در حوزه‌های مختلف وارد کرده و چقدر در این مسیر تلاش کردند.