از صادرات منابعی که با اصلاح الگوی مصرف به دست می آید؛ چه ثروتی نصیب کشور می شود؟!

(جهت مشاهده با کیفیت اصلی رو تصویر کلیک کنید)