نقش خانواده در نهادینه کردن فرهنگ ترافیک از همان اوایل کودکی از طریق آموزش و فرهنگ‌سازی بسیار مطلوب و مؤثر است.

به گزارش وبلاگ زندگی بهتر، آموزش ترافیک از خردسالی شاید از موضوعاتی باشد که کارشناسان ترافیکی بر آن اتفاق نظر دارند و در سمینارها و کنفرانس های مدیریت ترافیکی و حتی مباحث مهندسی ترافیکی به این مسأله تأکید فراوان کرده اند و این بدین معناست که سایر گروه‌های سنی به آن نیازمند نیستند.

آموزش ترافیک چنانچه از خردسالی و دروان کودکی در محیط خانواده آغاز شود باید همراه با انضباط اجتماعی، رعایت حقوق دیگران و ... به کودک آموخته شود و والدین و اعضای خانواده علاوه بر گفتار در رفتار و کردار خود نیز باید به فرزندان خود آموزش دهند تا این آموخته ها تأثیر شگرفی در کردار و رفتار اجتماعی آنان در بزرگسالی از جمله رعایت قوانین ترافیکی بگذارد در واقع بخشی از شکل گیری شخصیتی کودکانمان را در زمینه آموزش های شهروندی، از جمله رعایت فرهنگ ترافیک جزء حوزه فعالیت ها و کارکردهای امروزی خانواده در جامعه ایرانی باید باشد و این مسئله در تعامل با مسائل اجتماعی ددیگر حوزه های مدیریت شهری می تواند رابطه داشته باشد.

آموزش فرهنگ ترافیک به کودکانمان که گاهی از طرف پلیس، مدرسه و یا سایر گروه های اجتماعی دیده می شود بدون هماهنگی و اتفاق نظر با خانواده بی تأثیر خواهد بود رعایت فرهنگ ترافیک در اجتماعی کردن کودکانمان و دانش آموزانمان در خصوص هنجارهای ترافیکی به تفکر بپردازد. آموزش ترافیک به کودکانمان از طریق خانواده نباید همیشه به طور مستقیم باشد چرا که آموزش های غیر مستقیم همراه با کنترل، نظارت و سخت‌گیری به کاهش یادگیری می‌انجامد.

در پایان نکاتی که باید برای شهروندان عزیز قابل توجه باشد:

1-باید ترافیک را همانند سایر عناصر فرهنگی برای کودک و نوجوان خود تشریح کنیم تا آن جا که درک درستی از وضع قوانین و مقررات ترافیکی در اذهان آنها شکل گیرد.

2-از طریق برقراری ارتباط نزدیک و صمیمانه با فرزندان اعتماد آنان را برای درونی کردن عناصر فرهنگ  ترافیک جلب کنیم.

3-لااقل برای خود روشن سازیم که چه روشهایی برای آموزش فرهنگ ترافیک وجود دارد و در شرایط فعلی کدام روش کارکرد بیشتری در درونی کردن رعایت قوانین و هنجارهای ترافیکی را در اذهان کودکانمان دارد.

4- در آموزش فرهنگ ترافیک باید به فرزندانمان به جای تشویق و تنبیه بی مورد و نیز آموزش مستقیم در آنها انگیزه برای یادگیری فرهنگ و کردار ترافیکی ایجاد کنیم.

5-به هیچ وجه و تحت هیچ شرایطی در حضور فرزندان و حتی هنگام حضور نداشتن آنها قوانین و مقررات ترافیکی و همچنین هنجارهایی را که خود به فرزندان آموزش داده ایم زیر پا نگذاریم./شبکه اطلاع‌رسانی راه دانا