انتقال پیام در عصر حاضر توسط رسانه‌های جمعی فرصتی است برای انقلاب اسلامی تا بتواند معارف خود را از قالب‌های گوناگون منتقل کند. اگر در این امر جمهوری اسلامی اهداف خود را خوب شناخته و متناسب با آن از ابزار رسانه استفاده کند، اثر تربیتی بی‌نظیری را می‌تواند در مخاطب خود ایجاد نماید.

رهبر انقلاب اسلامی حضرت آیت الله خامنه‌ای در بیاناتی هدف اصلی بهره‌برداری از ظرفیت رسانه را بیان فرمودند:
«یک دولت از ایجاد این کانال و این تجهیزات و تشکیلات در سرتاسر کشور هدفی دارد؛ هدف ما چیست؟ ما میخواهیم چه بکنیم؟ البته ممکن است اهداف فرعی وجود داشته باشد؛ اما هدف اصلی ما سازندگی مردم به شکلی است که اسلام و انقلاب میخواهند... بنابراین، در یک جمله، «هدف» باید در همه چیز دنبال بشود؛ در برنامه‌ی کودکان هم همین هدف باید دنبال بشود؛ در سرگرمی و تفریح هم همین هدف باید دنبال بشود؛ در میزگردها و مصاحبه‌ها هم همین هدف باید دنبال بشود؛ در ارائه‌ی برنامه‌های فیلم و سریال هم همین هدف باید دنبال بشود؛ در کارهای ادبی و هنری و فرهنگی و غیره هم عیناً همین هدف باید دنبال بشود؛ منتها یک مجموعه‌ی هوشمند وقتی میخواهند هدفی را دنبال بکنند، راههای چندصدگانه و گاهی چندهزارگانه‌ی رسیدن به آن هدف را در پیش رو قرار میدهند و برای هر کدام از راهها حکمی میگذارند. ۱۳۷۰/۱۱/۰۷»/ پایگاه اطلاع‌رسانی مقام معظم رهبری
جهت دریافت فایل PDF  کلیک نمایید: